1

Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yOUTLINEz CROSS•COIN NECKLACE(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

Genri

Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yOUTLINEz CROSS•COIN NECKLACE
¥7,992Åž

2

Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ySlappyz/Genri LOGO RING(ƒŠƒ“ƒO)

Genri

Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ySlappyz/Genri LOGO RING
¥7,560Åž

3

Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ythe SUNzGenri plate necklace(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

Genri

Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ythe SUNzGenri plate necklace
¥8,748Åž
 • 4

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ythe river mouthz/BAR NECKLACE(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ythe river mouthz/BAR NECKLACE
  ¥7,992Åž
 • 5

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yinterferezcross necklace(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yinterferezcross necklace
  ¥8,748Åž
 • 6

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yWhite Water z/BLACK DAIAMOND RING(ƒŠƒ“ƒO)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yWhite Water z/BLACK DAIAMOND RING
  ¥10,800Åž
 • 7

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yErulolo‡Uz/EPOLOGO PLATE NECKLACE(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yErulolo‡Uz/EPOLOGO PLATE NECKLACE
  ¥8,748Åž
 • 8

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yslalomzcross bracelet(ƒuƒŒƒXƒŒƒbƒg)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yslalomzcross bracelet
  ¥8,748Åž
 • 9

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖL.H.P/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ythe SUNzGenri plate necklace(GR-066)(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  L.H.P/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ythe SUNzGenri plate necklace(GR-066)
  ¥8,748Åž
 • 10

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yStubilizerz/PICK NECKLACE(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yStubilizerz/PICK NECKLACE
  ¥8,100Åž
 • 11

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yBrownoutz/FLOWER PATTERNS RING(ƒŠƒ“ƒO)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yBrownoutz/FLOWER PATTERNS RING
  ¥7,560Åž
 • 12

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yOUTSIDEz MEDAL•ONYX NECKLACE (ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yOUTSIDEz MEDAL•ONYX NECKLACE
  ¥6,480Åž
 • 13

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yBeachzsemi-long necklace(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yBeachzsemi-long necklace
  ¥9,720Åž
 • 14

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yPaddle ouz/asymmetry ring(ƒŠƒ“ƒO)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yPaddle ouz/asymmetry ring
  ¥7,560Åž
 • 15

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yGoofyz/PLAIN RING(ƒŠƒ“ƒO)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yGoofyz/PLAIN RING
  ¥7,560Åž
 • 16

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yManeuverz/ROUND DAIAMOND NECKLACE(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yManeuverz/ROUND DAIAMOND NECKLACE
  ¥12,960Åž
 • 17

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yGauguinzGenri plate bracelet(ƒuƒŒƒXƒŒƒbƒg)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yGauguinzGenri plate bracelet
  ¥8,748Åž
 • 18

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yBrownoutz/FLOWER PATTERNS RING(ƒŠƒ“ƒO)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yBrownoutz/FLOWER PATTERNS RING
  ¥7,560Åž
 • 19

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ygremmiez Damage COATING BANGLE(ƒuƒŒƒXƒŒƒbƒg)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ygremmiez Damage COATING BANGLE
  ¥9,720Åž
 • 20

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yJammingz/ONYX×HEMA 2WAY BRACELET(ƒuƒŒƒXƒŒƒbƒg)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yJammingz/ONYX×HEMA 2WAY BRACELET
  ¥6,912Åž
 • 21

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yCURRENTzONYX 2bi-color NECKLACE(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yCURRENTzONYX 2bi-color NECKLACE
  ¥7,020Åž
 • 22

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yLOCALz@CORD×BRASS@BRACELET(ƒuƒŒƒXƒŒƒbƒg)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yLOCALz@CORD×BRASS@BRACELET
  ¥5,400Åž
 • 23

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yHeadmovez/FLOWER PATTERNS BANGLE(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yHeadmovez/FLOWER PATTERNS BANGLE
  ¥9,828Åž
 • 24

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yWipe outz/BLACK DAIAMOND PLAIN BANGLE(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yWipe outz/BLACK DAIAMOND PLAIN BANGLE
  ¥21,600Åž
 • 25

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yCut backz/DAIAMONDƒ_ƒCƒAƒ‚ƒ“ƒh RING(ƒŠƒ“ƒO)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yCut backz/DAIAMONDƒ_ƒCƒAƒ‚ƒ“ƒh RING
  ¥10,800Åž
 • 26

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ySuckoutz/EPOLOGO PLATE BRACELET(ƒuƒŒƒXƒŒƒbƒg)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ySuckoutz/EPOLOGO PLATE BRACELET
  ¥8,748Åž
 • 27

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖB.I.D/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yCut backz/DAIAMONDƒ_ƒCƒAƒ‚ƒ“ƒh RING(ƒŠƒ“ƒO)

  Genri

  B.I.D/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yCut backz/DAIAMONDƒ_ƒCƒAƒ‚ƒ“ƒh RING
  ¥10,800Åž
 • 28

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖL.H.P/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ythe river mouthz/BAR NECKLACE(GR-058)(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  L.H.P/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ythe river mouthz/BAR NECKLACE(GR-058)
  ¥7,992Åž
 • 29

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yfloaterzStudded Bangle‡U(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yfloaterzStudded Bangle‡U
  ¥14,040Åž
 • 30

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ydance.dance.dancez2WAY bi-color BLESS NECKLACE(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ydance.dance.dancez2WAY bi-color BLESS NECKLACE
  ¥8,640Åž
 • 31

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖL.H.P/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yBluezonyx necklace(GR-065)(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  L.H.P/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yBluezonyx necklace(GR-065)
  ¥9,936Åž
 • 32

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖyGenri/ƒQƒ“ƒŠzgremmie/ Damage COATING BANGLE(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  yGenri/ƒQƒ“ƒŠzgremmie/ Damage COATING BANGLE
  ¥9,720Åž
 • 33

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ygremmiez Damage COATING BANGLE(ƒuƒŒƒXƒŒƒbƒg)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ygremmiez Damage COATING BANGLE
  ¥9,720Åž
 • 34

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖB.I.D/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yGoofyz/PLAIN RING(ƒŠƒ“ƒO)

  Genri

  B.I.D/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yGoofyz/PLAIN RING
  ¥7,560Åž
 • 35

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yshallowz/chain BANGLE(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yshallowz/chain BANGLE
  ¥14,040Åž
 • 36

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ysequencez/triple BANGLE(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ysequencez/triple BANGLE
  ¥15,120Åž
 • 37

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖL.H.P/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yslalomzcross bracelet(GR-069)(ƒuƒŒƒXƒŒƒbƒg)

  Genri

  L.H.P/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yslalomzcross bracelet(GR-069)
  ¥8,748Åž
 • 38

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yErulolo‡Uz/EPOLOGO PLATE NECKLACE(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yErulolo‡Uz/EPOLOGO PLATE NECKLACE
  ¥8,748Åž
 • 39

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ top turn/ƒ_ƒuƒ‹ƒŠƒ“ƒOƒlƒbƒNƒŒƒX(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ top turn/ƒ_ƒuƒ‹ƒŠƒ“ƒOƒlƒbƒNƒŒƒX
  ¥15,120Åž
 • 40

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖB.I.D/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ƒNƒƒXƒAƒ“ƒNƒŒƒbƒg(ƒAƒ“ƒNƒŒƒbƒg)

  Genri

  B.I.D/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ƒNƒƒXƒAƒ“ƒNƒŒƒbƒg
  ¥7,560Åž
 • 41

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yStubilizerz/PICK NECKLACE(GR-072)(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yStubilizerz/PICK NECKLACE(GR-072)
  ¥8,100Åž
 • 42

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yHeadmovez/FLOWER PATTERNS BANGLE(GR-075)(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yHeadmovez/FLOWER PATTERNS BANGLE(GR-075)
  ¥9,828Åž
 • 43

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖyGenri/ƒQƒ“ƒŠzkineup/ epoxy logo NC(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  yGenri/ƒQƒ“ƒŠzkineup/ epoxy logo NC
  ¥7,992Åž
 • 44

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖyGenri/ƒQƒ“ƒŠzGenriƒvƒŒ[ƒgƒlƒbƒNƒŒƒX(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  yGenri/ƒQƒ“ƒŠzGenriƒvƒŒ[ƒgƒlƒbƒNƒŒƒX
  ¥8,748Åž
 • 45

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ySandbarz/asymmetry bangle(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ySandbarz/asymmetry bangle
  ¥12,960Åž
 • 46

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yHeadmovez/FLOWER PATTERNS BANGLE(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yHeadmovez/FLOWER PATTERNS BANGLE
  ¥9,828Åž
 • 47

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yReef breakz/SQUARE BLACK DAIAMOND NECKLACE(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yReef breakz/SQUARE BLACK DAIAMOND NECKLACE
  ¥12,960Åž
 • 48

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖL.H.P/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yinterferezcross necklace(GR-067)(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  L.H.P/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yinterferezcross necklace(GR-067)
  ¥8,748Åž
 • 49

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ybig gunz/message twist bangle(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ybig gunz/message twist bangle
  ¥9,936Åž
 • 50

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖB.I.D/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yLeft breakz/DAIAMOND PLAIN BANGLE(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  B.I.D/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yLeft breakz/DAIAMOND PLAIN BANGLE
  ¥21,600Åž
 • 51

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yErulolo‡Uz/EPOLOGO PLATE NECKLACE(GR-076)(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yErulolo‡Uz/EPOLOGO PLATE NECKLACE(GR-076)
  ¥8,748Åž
 • 52

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yErulolo‡Uz/EPOLOGO PLATE NECKLACE(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yErulolo‡Uz/EPOLOGO PLATE NECKLACE
  ¥8,748Åž
 • 53

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yRiver mousez/PLAIN BANGLE(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yRiver mousez/PLAIN BANGLE
  ¥14,040Åž
 • 54

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yWALLz ONYX•ƒwƒ}ƒ^ƒCƒg NECKLACE(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yWALLz ONYX•ƒwƒ}ƒ^ƒCƒg NECKLACE
  ¥7,020Åž
 • 55

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ƒOƒ‰ƒXƒzƒ‹ƒ_[(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ƒOƒ‰ƒXƒzƒ‹ƒ_[
  ¥10,800Åž
 • 56

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yHeadmovez/FLOWER PATTERNS BANGLE(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yHeadmovez/FLOWER PATTERNS BANGLE
  ¥9,828Åž
 • 57

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yGauguinzGenri plate bracelet(ƒuƒŒƒXƒŒƒbƒg)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yGauguinzGenri plate bracelet
  ¥8,748Åž
 • 58

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yglassyz/Mary necklace(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yglassyz/Mary necklace
  ¥8,640Åž
 • 59

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yduck divezStudded Bangle ‡T(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yduck divezStudded Bangle ‡T
  ¥14,040Åž
 • 60

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ylineupz/EPOXY NECKLACE(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ylineupz/EPOXY NECKLACE
  ¥7,992Åž
 • 61

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖL.H.P/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ƒtƒBƒKƒƒ`ƒF[ƒ“ƒlƒbƒNƒŒƒX(GR-046)(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  L.H.P/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ƒtƒBƒKƒƒ`ƒF[ƒ“ƒlƒbƒNƒŒƒX(GR-046)
  ¥6,480Åž
 • 62

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yCRESTz ONYX•ƒwƒ}ƒ^ƒCƒg ANKLET(ƒAƒ“ƒNƒŒƒbƒg)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yCRESTz ONYX•ƒwƒ}ƒ^ƒCƒg ANKLET
  ¥7,560Åž
 • 63

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖyGenri/ƒQƒ“ƒŠzOUTLINE/ CROSS•COIN NECKLACE(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  yGenri/ƒQƒ“ƒŠzOUTLINE/ CROSS•COIN NECKLACE
  ¥7,992Åž
 • 64

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖB.I.D/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yslalomzcross bracelet(ƒuƒŒƒXƒŒƒbƒg)

  Genri

  B.I.D/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yslalomzcross bracelet
  ¥8,748Åž
 • 65

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖL.H.P/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yBeachzsemi-long necklace(GR-064)(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  L.H.P/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yBeachzsemi-long necklace(GR-064)
  ¥9,720Åž
 • 66

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yBluezonyx necklace(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yBluezonyx necklace
  ¥9,936Åž
 • 67

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖL.H.P/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yfloaterzStudded Bangle‡U(GR-071)(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  L.H.P/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yfloaterzStudded Bangle‡U(GR-071)
  ¥14,040Åž
 • 68

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖyGenri/ƒQƒ“ƒŠzSandbar/ asymmetry bangle(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  yGenri/ƒQƒ“ƒŠzSandbar/ asymmetry bangle
  ¥12,960Åž
 • 69

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yBrownoutz/FLOWER PATTERNS RING(GR-074)(ƒŠƒ“ƒO)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yBrownoutz/FLOWER PATTERNS RING(GR-074)
  ¥7,560Åž
 • 70

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ySlappyz/Genri LOGO RING(GR-073)(ƒŠƒ“ƒO)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ySlappyz/Genri LOGO RING(GR-073)
  ¥7,560Åž
 • 71

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖyGenri/ƒQƒ“ƒŠzƒZƒ~ƒƒ“ƒOƒNƒƒXƒlƒbƒNƒŒƒX(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  yGenri/ƒQƒ“ƒŠzƒZƒ~ƒƒ“ƒOƒNƒƒXƒlƒbƒNƒŒƒX
  ¥9,720Åž
 • 72

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ƒNƒƒXƒAƒ“ƒNƒŒƒbƒg(ƒAƒ“ƒNƒŒƒbƒg)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ƒNƒƒXƒAƒ“ƒNƒŒƒbƒg
  ¥7,560Åž
 • 73

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yHeadmovez/FLOWER PATTERNS BANGLE(GR-075)(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yHeadmovez/FLOWER PATTERNS BANGLE(GR-075)
  ¥9,828Åž
 • 74

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yTICK-WAVEzONYX&ƒXƒJƒ‹ BRACELET(ƒuƒŒƒXƒŒƒbƒg)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yTICK-WAVEzONYX&ƒXƒJƒ‹ BRACELET
  ¥8,640Åž
 • 75

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yMellowz/ROUND BLACK DAIAMOND NECKLACE(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yMellowz/ROUND BLACK DAIAMOND NECKLACE
  ¥12,960Åž
 • 76

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yLeft breakz/DAIAMOND PLAIN BANGLE(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yLeft breakz/DAIAMOND PLAIN BANGLE
  ¥21,600Åž
 • 77

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yfacez/message twist ring(ƒŠƒ“ƒO)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yfacez/message twist ring
  ¥7,560Åž
 • 78

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ySETz@BLACKCOATING@BRASS@BANGLE(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ySETz@BLACKCOATING@BRASS@BANGLE
  ¥9,720Åž
 • 79

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yLOCALz@CORD×BRASS@BRACELET(ƒuƒŒƒXƒŒƒbƒg)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yLOCALz@CORD×BRASS@BRACELET
  ¥5,400Åž
 • 80

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ySLOPEz@BLACKCOATING@BRASS@BANGLE(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ySLOPEz@BLACKCOATING@BRASS@BANGLE
  ¥8,640Åž
 • 81

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ y SWELL z@BLACKCOATING@BRASS@BANGLE(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ y SWELL z@BLACKCOATING@BRASS@BANGLE
  ¥9,720Åž
 • 82

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yOUTSIDEz MEDAL•ONYX NECKLACE (ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yOUTSIDEz MEDAL•ONYX NECKLACE
  ¥6,480Åž
 • 83

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖB.I.D/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ƒtƒBƒKƒƒ`ƒF[ƒ“ƒlƒbƒNƒŒƒX(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  B.I.D/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ƒtƒBƒKƒƒ`ƒF[ƒ“ƒlƒbƒNƒŒƒX
  ¥6,480Åž
 • 84

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖB.I.D/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ƒOƒ‰ƒXƒzƒ‹ƒ_[(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  B.I.D/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ƒOƒ‰ƒXƒzƒ‹ƒ_[
  ¥10,800Åž
 • 85

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yPaddle ouz/asymmetry ring(ƒŠƒ“ƒO)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yPaddle ouz/asymmetry ring
  ¥7,560Åž
 • 86

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖyGenri/ƒQƒ“ƒŠzSPOOKY/ BLACKCOATING@BRASS@BANGLE(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  yGenri/ƒQƒ“ƒŠzSPOOKY/ BLACKCOATING@BRASS@BANGLE
  ¥12,960Åž
 • 87

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri @ƒXƒJƒ‹ƒRƒCƒ“ƒlƒbƒNƒŒƒX(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri @ƒXƒJƒ‹ƒRƒCƒ“ƒlƒbƒNƒŒƒX
  ¥7,992Åž
 • 88

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ySPOOKYz@BLACKCOATING@BRASS@BANGLE(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ySPOOKYz@BLACKCOATING@BRASS@BANGLE
  ¥12,960Åž
 • 89

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ySuckoutz/EPOLOGO PLATE BRACELET(ƒuƒŒƒXƒŒƒbƒg)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ySuckoutz/EPOLOGO PLATE BRACELET
  ¥8,748Åž
 • 90

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yOUTLINEz CROSS•COIN NECKLACE(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yOUTLINEz CROSS•COIN NECKLACE
  ¥7,992Åž
 • 91

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yStubilizerz/PICK NECKLACE(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yStubilizerz/PICK NECKLACE
  ¥8,100Åž
 • 92

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ybig gunz/message twist bangle(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ybig gunz/message twist bangle
  ¥9,936Åž
 • 93

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖyGenri/ƒQƒ“ƒŠzƒXƒ‚[ƒ‹ƒNƒƒXƒlƒbƒNƒŒƒX(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  yGenri/ƒQƒ“ƒŠzƒXƒ‚[ƒ‹ƒNƒƒXƒlƒbƒNƒŒƒX
  ¥8,748Åž
 • 94

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ySPOOKYz@BLACKCOATING@BRASS@BANGLE(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ySPOOKYz@BLACKCOATING@BRASS@BANGLE
  ¥12,960Åž
 • 95

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ shoulder/ƒƒbƒZ[ƒWƒoƒ“ƒOƒ‹(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ shoulder/ƒƒbƒZ[ƒWƒoƒ“ƒOƒ‹
  ¥10,800Åž
 • 96

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri LUX /ƒQƒ“ƒŠ ƒŠƒ…ƒbƒNƒX/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yJACKz 925 SILVER STONE NECKLACE(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri LUX /ƒQƒ“ƒŠ ƒŠƒ…ƒbƒNƒX/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yJACKz 925 SILVER STONE NECKLACE
  ¥24,840Åž
 • 97

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖL.H.P/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yshallowz/chain BANGLE(GR-063)(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  L.H.P/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yshallowz/chain BANGLE(GR-063)
  ¥14,040Åž
 • 98

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖL.H.P/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yduck divezStudded Bangle ‡T(GR-070)(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  L.H.P/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yduck divezStudded Bangle ‡T(GR-070)
  ¥14,040Åž
 • 99

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ y RIP zONYX×CORD BRACELET(ƒuƒŒƒXƒŒƒbƒg)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ y RIP zONYX×CORD BRACELET
  ¥5,400Åž
 • 100

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/section/ƒgƒ‰ƒCƒAƒ“ƒOƒ‹ƒlƒbƒNƒŒƒX(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/section/ƒgƒ‰ƒCƒAƒ“ƒOƒ‹ƒlƒbƒNƒŒƒX
  ¥7,560Åž
 • 101

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yLight Breakz/SQUARE DAIAMOND NECKLACE(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yLight Breakz/SQUARE DAIAMOND NECKLACE
  ¥12,960Åž
 • 102

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ySlappyz/Genri LOGO RING(ƒŠƒ“ƒO)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ySlappyz/Genri LOGO RING
  ¥7,560Åž
 • 103

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ shoulder/ƒƒbƒZ[ƒWƒoƒ“ƒOƒ‹(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ shoulder/ƒƒbƒZ[ƒWƒoƒ“ƒOƒ‹
  ¥10,800Åž
 • 104

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖB.I.D/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yLight Breakz/SQUARE DAIAMOND NECKLACE(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  B.I.D/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yLight Breakz/SQUARE DAIAMOND NECKLACE
  ¥12,960Åž
 • 105

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ySTANCEz@BLACKCOATING@BRASS@BANGLE(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ySTANCEz@BLACKCOATING@BRASS@BANGLE
  ¥12,960Åž
 • 106

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yErulolo‡Uz/EPOLOGO PLATE NECKLACE(GR-076)(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yErulolo‡Uz/EPOLOGO PLATE NECKLACE(GR-076)
  ¥8,748Åž
 • 107

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ySuckoutz/EPOLOGO PLATE BRACELET(ƒuƒŒƒXƒŒƒbƒg)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ySuckoutz/EPOLOGO PLATE BRACELET
  ¥8,748Åž
 • 108

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖyGenri/ƒQƒ“ƒŠzshoulder/ ƒƒbƒZ[ƒWƒoƒ“ƒOƒ‹(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  yGenri/ƒQƒ“ƒŠzshoulder/ ƒƒbƒZ[ƒWƒoƒ“ƒOƒ‹
  ¥10,800Åž
 • 109

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖyGenri/ƒQƒ“ƒŠzsection/ ƒgƒ‰ƒCƒAƒ“ƒOƒ‹ƒlƒbƒNƒŒƒX(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  yGenri/ƒQƒ“ƒŠzsection/ ƒgƒ‰ƒCƒAƒ“ƒOƒ‹ƒlƒbƒNƒŒƒX
  ¥7,560Åž
 • 110

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖyGenri/ƒQƒ“ƒŠzseagull/ ƒƒbƒZ[ƒWƒlƒbƒNƒŒƒXƒ‰ƒEƒ“ƒh(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  yGenri/ƒQƒ“ƒŠzseagull/ ƒƒbƒZ[ƒWƒlƒbƒNƒŒƒXƒ‰ƒEƒ“ƒh
  ¥8,100Åž
 • 111

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖyGenri/ƒQƒ“ƒŠzSandbar/ ƒƒbƒZ[ƒWƒlƒbƒNƒŒƒX ƒXƒNƒGƒA(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  yGenri/ƒQƒ“ƒŠzSandbar/ ƒƒbƒZ[ƒWƒlƒbƒNƒŒƒX ƒXƒNƒGƒA
  ¥8,100Åž
 • 112

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖyGenri/ƒQƒ“ƒŠzSTANCE/ BLACKCOATING@BRASS@BANGLE(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  yGenri/ƒQƒ“ƒŠzSTANCE/ BLACKCOATING@BRASS@BANGLE
  ¥12,960Åž
 • 113

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yINSIDEz SKULL•COIN NECKLACE(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yINSIDEz SKULL•COIN NECKLACE
  ¥7,992Åž
 • 114

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yCURRENTzONYX 2bi-color NECKLACE(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yCURRENTzONYX 2bi-color NECKLACE
  ¥7,020Åž
 • 115

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yNOSEzONYX@SINGLE BRACELET (ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yNOSEzONYX@SINGLE BRACELET
  ¥7,560Åž
 • 116

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yTALLzONYX@SINGLE BRACELET(ƒuƒŒƒXƒŒƒbƒg)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yTALLzONYX@SINGLE BRACELET
  ¥7,560Åž
 • 117

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ y RIP z@ONYX×CORD@BRACELET(ƒuƒŒƒXƒŒƒbƒg)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ y RIP z@ONYX×CORD@BRACELET
  ¥5,400Åž
 • 118

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yOFFSHOREzONYX@SINGLE NECKLACE BRACELET 2WAY(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yOFFSHOREzONYX@SINGLE NECKLACE BRACELET 2WAY
  ¥8,640Åž
 • 119

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖyGenri/ƒQƒ“ƒŠztop turn/ ƒ_ƒuƒ‹ƒŠƒ“ƒOƒlƒbƒNƒŒƒX(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  yGenri/ƒQƒ“ƒŠztop turn/ ƒ_ƒuƒ‹ƒŠƒ“ƒOƒlƒbƒNƒŒƒX
  ¥15,120Åž
 • 120

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖyGenri/ƒQƒ“ƒŠzSET/ BLACKCOATING@BRASS@BANGLE(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  yGenri/ƒQƒ“ƒŠzSET/ BLACKCOATING@BRASS@BANGLE
  ¥9,720Åž
 • 121

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖL.H.P women/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ythe SUNzGenri plate necklace(GR-066)(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  L.H.P women/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ythe SUNzGenri plate necklace(GR-066)
  ¥8,748Åž
 • 122

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yspitzz/CHAIN×STONE LONG NECKLACE(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yspitzz/CHAIN×STONE LONG NECKLACE
  ¥7,560Åž
 • 123

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ySTANCEz BLACKCOATING BRASS BANGLE iGR-016j(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ySTANCEz BLACKCOATING BRASS BANGLE iGR-016j
  ¥12,960Åž
 • 124

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ydance.dance.dancez2WAY bi-color BLESS NECKLACE (GR-023)(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ydance.dance.dancez2WAY bi-color BLESS NECKLACE (GR-023)
  ¥8,640Åž
 • 125

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yafterdarkzBLACK Chain NECKLACE BRACELET 2WAY(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yafterdarkzBLACK Chain NECKLACE BRACELET 2WAY
  ¥11,880Åž
 • 126

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖB.I.D/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yWhite Water z/BLACK DAIAMOND RING(ƒŠƒ“ƒO)

  Genri

  B.I.D/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yWhite Water z/BLACK DAIAMOND RING
  ¥10,800Åž
 • 127

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ySlappyz/Genri LOGO RING(ƒŠƒ“ƒO)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ySlappyz/Genri LOGO RING
  ¥7,560Åž
 • 128

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yfinz/crossing necklace(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yfinz/crossing necklace
  ¥8,640Åž
 • 129

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yfacez/message twist ring(ƒŠƒ“ƒO)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yfacez/message twist ring
  ¥7,560Åž
 • 130

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yafterdarkzBLACK Chain NECKLACE BRACELET 2WAY(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yafterdarkzBLACK Chain NECKLACE BRACELET 2WAY
  ¥11,880Åž
 • 131

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖL.H.P/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yGauguinzGenri plate bracelet(GR-068)(ƒuƒŒƒXƒŒƒbƒg)

  Genri

  L.H.P/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yGauguinzGenri plate bracelet(GR-068)
  ¥8,748Åž
 • 132

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ tube/ƒoƒ“ƒOƒ‹ƒAƒ“ƒNƒŒƒbƒg(ƒAƒ“ƒNƒŒƒbƒg)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ tube/ƒoƒ“ƒOƒ‹ƒAƒ“ƒNƒŒƒbƒg
  ¥11,880Åž
 • 133

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yslalomzcross bracelet(ƒuƒŒƒXƒŒƒbƒg)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yslalomzcross bracelet
  ¥8,748Åž
 • 134

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yStubilizerz/PICK NECKLACE(GR-072)(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yStubilizerz/PICK NECKLACE(GR-072)
  ¥8,100Åž
 • 135

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yTALLzONYX@SINGLE BRACELET(ƒuƒŒƒXƒŒƒbƒg)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yTALLzONYX@SINGLE BRACELET
  ¥7,560Åž
 • 136

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yPinball, 1973zchain BRACELET(ƒuƒŒƒXƒŒƒbƒg)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yPinball, 1973zchain BRACELET
  ¥9,180Åž
 • 137

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/Sandbar/ƒƒbƒZ[ƒWƒlƒbƒNƒŒƒX ƒXƒNƒGƒA(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/Sandbar/ƒƒbƒZ[ƒWƒlƒbƒNƒŒƒX ƒXƒNƒGƒA
  ¥8,100Åž
 • 138

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ shape/ƒƒbƒZ[ƒWƒŠƒ“ƒO(ƒŠƒ“ƒO)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ shape/ƒƒbƒZ[ƒWƒŠƒ“ƒO
  ¥7,020Åž
 • 139

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖB.I.D/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ysequencez/triple BANGLE(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  B.I.D/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ysequencez/triple BANGLE
  ¥15,120Åž
 • 140

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ySTANCEz@BLACKCOATING@BRASS@BANGLE(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ySTANCEz@BLACKCOATING@BRASS@BANGLE
  ¥12,960Åž
 • 141

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yStubilizerz/PICK NECKLACE(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yStubilizerz/PICK NECKLACE
  ¥8,100Åž
 • 142

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yBrownoutz/FLOWER PATTERNS RING(ƒŠƒ“ƒO)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yBrownoutz/FLOWER PATTERNS RING
  ¥7,560Åž
 • 143

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ySuckoutz/EPOLOGO PLATE BRACELET(GR-077)(ƒuƒŒƒXƒŒƒbƒg)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ySuckoutz/EPOLOGO PLATE BRACELET(GR-077)
  ¥8,748Åž
 • 144

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yJammingz/ONYX×HEMA 2WAY BRACELET(GR-078)(ƒuƒŒƒXƒŒƒbƒg)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yJammingz/ONYX×HEMA 2WAY BRACELET(GR-078)
  ¥6,912Åž
 • 145

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖL.H.P/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ƒNƒƒXƒAƒ“ƒNƒŒƒbƒg(GR-045)(ƒAƒ“ƒNƒŒƒbƒg)

  Genri

  L.H.P/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ƒNƒƒXƒAƒ“ƒNƒŒƒbƒg(GR-045)
  ¥7,560Åž
 • 146

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yONSHOREz@ONYX•ƒwƒ}ƒ^ƒCƒg NECKLACE BRACELET 2WAY(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yONSHOREz@ONYX•ƒwƒ}ƒ^ƒCƒg NECKLACE BRACELET 2WAY
  ¥8,640Åž
 • 147

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖB.I.D/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ythe river mouthz/BAR NECKLACE(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  B.I.D/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ythe river mouthz/BAR NECKLACE
  ¥7,992Åž
 • 148

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yMasseyz/CHAIN×STONE SHORT NECKLACE(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yMasseyz/CHAIN×STONE SHORT NECKLACE
  ¥7,560Åž
 • 149

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri @ƒAƒVƒƒ“ƒgƒŠ[ƒoƒ“ƒOƒ‹(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  Genri @ƒAƒVƒƒ“ƒgƒŠ[ƒoƒ“ƒOƒ‹
  ¥12,960Åž
 • 150

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ySETz@BLACKCOATING@BRASS@BANGLE(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ySETz@BLACKCOATING@BRASS@BANGLE
  ¥9,720Åž
 • 151

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yNOSEzONYX@SINGLE BRACELET(ƒuƒŒƒXƒŒƒbƒg)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yNOSEzONYX@SINGLE BRACELET
  ¥7,560Åž
 • 152

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ySLOPEz@BLACKCOATING@BRASS@BANGLE(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ySLOPEz@BLACKCOATING@BRASS@BANGLE
  ¥8,640Åž
 • 153

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yglassyz/Mary necklace(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yglassyz/Mary necklace
  ¥8,640Åž
 • 154

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖB.I.D/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yshallowz/chain BANGLE(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  B.I.D/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yshallowz/chain BANGLE
  ¥14,040Åž
 • 155

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖB.I.D/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yMasseyz/CHAIN×STONE SHORT NECKLACE(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  B.I.D/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yMasseyz/CHAIN×STONE SHORT NECKLACE
  ¥7,560Åž
 • 156

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri LUX /ƒQƒ“ƒŠ ƒŠƒ…ƒbƒNƒX/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yJACKz 925 SILVER STONE NECKLACE / ƒlƒbƒNƒŒƒX(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri LUX /ƒQƒ“ƒŠ ƒŠƒ…ƒbƒNƒX/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yJACKz 925 SILVER STONE NECKLACE / ƒlƒbƒNƒŒƒX
  ¥24,840Åž
 • 157

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/section/ƒgƒ‰ƒCƒAƒ“ƒOƒ‹ƒlƒbƒNƒŒƒX (GR-029)(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/section/ƒgƒ‰ƒCƒAƒ“ƒOƒ‹ƒlƒbƒNƒŒƒX (GR-029)
  ¥7,560Åž
 • 158

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yJammingz/ONYX×HEMA 2WAY BRACELET(GR-078)(ƒuƒŒƒXƒŒƒbƒg)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yJammingz/ONYX×HEMA 2WAY BRACELET(GR-078)
  ¥6,912Åž
 • 159

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yBrownoutz/FLOWER PATTERNS RING(GR-074)(ƒŠƒ“ƒO)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yBrownoutz/FLOWER PATTERNS RING(GR-074)
  ¥7,560Åž
 • 160

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ySlappyz/Genri LOGO RING(GR-073)(ƒŠƒ“ƒO)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ySlappyz/Genri LOGO RING(GR-073)
  ¥7,560Åž
 • 161

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖyGenri/ƒQƒ“ƒŠzBoku /BIG BANGLE(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  yGenri/ƒQƒ“ƒŠzBoku /BIG BANGLE
  ¥17,280Åž
 • 162

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖyGenri/ƒQƒ“ƒŠzTICK-WAVE/ONYX&ƒXƒJƒ‹ BRACELET(ƒuƒŒƒXƒŒƒbƒg)

  Genri

  yGenri/ƒQƒ“ƒŠzTICK-WAVE/ONYX&ƒXƒJƒ‹ BRACELET
  ¥8,640Åž
 • 163

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖyGenri/ƒQƒ“ƒŠzfin/ crossing necklace(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  yGenri/ƒQƒ“ƒŠzfin/ crossing necklace
  ¥8,640Åž
 • 164

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖB.I.D/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yWipe outz/BLACK DAIAMOND PLAIN BANGLE(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  B.I.D/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yWipe outz/BLACK DAIAMOND PLAIN BANGLE
  ¥21,600Åž
 • 165

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yINSIDEz SKULL•COIN NECKLACE(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yINSIDEz SKULL•COIN NECKLACE
  ¥7,992Åž
 • 166

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yTICK-WAVEzONYX&ƒXƒJƒ‹ BRACELET(ƒuƒŒƒXƒŒƒbƒg)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yTICK-WAVEzONYX&ƒXƒJƒ‹ BRACELET
  ¥8,640Åž
 • 167

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yOFFSHOREzONYX@SINGLE NECKLACE BRACELET 2WAY(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yOFFSHOREzONYX@SINGLE NECKLACE BRACELET 2WAY
  ¥8,640Åž
 • 168

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yONSHOREz@ONYX•ƒwƒ}ƒ^ƒCƒg NECKLACE BRACELET 2WAY(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yONSHOREz@ONYX•ƒwƒ}ƒ^ƒCƒg NECKLACE BRACELET 2WAY
  ¥8,640Åž
 • 169

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yPinball, 1973zchain BRACELET(ƒuƒŒƒXƒŒƒbƒg)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ yPinball, 1973zchain BRACELET
  ¥9,180Åž
 • 170

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ySandbarz/asymmetry bangle iGR-037j(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ ySandbarz/asymmetry bangle iGR-037j
  ¥12,960Åž
 • 171

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖB.I.D/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yspitzz/CHAIN×STONE LONG NECKLACE(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  B.I.D/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yspitzz/CHAIN×STONE LONG NECKLACE
  ¥7,560Åž
 • 172

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖL.H.P/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yspitzz/CHAIN×STONE LONG NECKLACE(GR-061)(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  L.H.P/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yspitzz/CHAIN×STONE LONG NECKLACE(GR-061)
  ¥7,560Åž
 • 173

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖL.H.P women/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yGauguinzGenri plate bracelet(GR-068)(ƒuƒŒƒXƒŒƒbƒg)

  Genri

  L.H.P women/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yGauguinzGenri plate bracelet(GR-068)
  ¥8,748Åž
 • 174

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖB.I.D/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ythe SUNzGenri plate necklace(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  B.I.D/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/ythe SUNzGenri plate necklace
  ¥8,748Åž
 • 175

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖB.I.D/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yinterferezcross necklace(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  B.I.D/Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yinterferezcross necklace
  ¥8,748Åž
 • 176

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖyGenri/ƒQƒ“ƒŠzthe river mouth / barNACKLACE(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  yGenri/ƒQƒ“ƒŠzthe river mouth / barNACKLACE
  ¥7,992Åž
 • 177

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖyGenri/ƒQƒ“ƒŠzsequence/ triple BANGLE(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  yGenri/ƒQƒ“ƒŠzsequence/ triple BANGLE
  ¥15,120Åž
 • 178

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖyGenri/ƒQƒ“ƒŠzSPRAY/ BLACKCOATING@BANGLE(ƒoƒ“ƒOƒ‹/ƒŠƒXƒgƒoƒ“ƒh)

  Genri

  yGenri/ƒQƒ“ƒŠzSPRAY/ BLACKCOATING@BANGLE
  ¥10,800Åž
 • 179

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖyGenri/ƒQƒ“ƒŠzONSHORE/ ONYX•ƒwƒ}ƒ^ƒCƒg NECKLACE BRACELET 2WAY(ƒlƒbƒNƒŒƒX)

  Genri

  yGenri/ƒQƒ“ƒŠzONSHORE/ ONYX•ƒwƒ}ƒ^ƒCƒg NECKLACE BRACELET 2WAY
  ¥8,640Åž
 • 180

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖyGenri/ƒQƒ“ƒŠzOFFSHORE/ ONYX@SINGLE NECKLACE BRACELET 2WAY(ƒuƒŒƒXƒŒƒbƒg)

  Genri

  yGenri/ƒQƒ“ƒŠzOFFSHORE/ ONYX@SINGLE NECKLACE BRACELET 2WAY
  ¥8,640Åž
 • 181

  Genri(ƒQƒ“ƒŠ)‚ĖGenri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yJammingz/ONYX×HEMA 2WAY BRACELET(ƒuƒŒƒXƒŒƒbƒg)

  Genri

  Genri/ƒQƒ“ƒŠ/MADE IN JAPAN/“ú–{ŧ/yJammingz/ONYX×HEMA 2WAY BRACELET
  ¥6,912Åž