kobelettuce(コウベレタス)
KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|ブルー系その他

 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|ブルー系その他

  ブルー系その他

  model:H166(ロング丈)
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|ホワイト系その他2

  ホワイト系その他2

  model:H173(ロング丈)
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|ホワイト系その他3

  ホワイト系その他3

  model:H173(ミディアム丈)
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|ホワイト系その他4

  ホワイト系その他4

  model:H170(マキシ丈)
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|ブラック

  ブラック

  model:H166(ミディアム丈)
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|ブラック系その他

  ブラック系その他

  model:H166(ロング丈)
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|ブラック系その他2

  ブラック系その他2

  model:H162.5(マキシ丈)
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|ブラック系その他3

  ブラック系その他3

  model:H165 B78 W54 H81 着用サイズ:3
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|ブラック系その他4

  ブラック系その他4

  model:H165 B78 W54 H81 着用サイズ:1
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|ブラック系その他5

  ブラック系その他5

  model:H160 着用サイズ:2(ロング)
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|ブラウン

  ブラウン

  model:H165 (ミディアム丈)
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|ブラウン系その他3

  ブラウン系その他3

  model:H165(ロング丈)
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|グリーン系その他3

  グリーン系その他3

  model:H162.5(ミディアム丈)
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|グリーン系その他4

  グリーン系その他4

  model:H163(ロング丈)
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|グリーン系その他7

  グリーン系その他7

  model:H165(マキシ丈)
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|ブルー系その他2

  ブルー系その他2

  model:H167 B85 W65 H88 着用サイズ:FREE
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|ブルー系その他3

  ブルー系その他3

  model:H167 B80 W60 H85 着用サイズ:2
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|ブルー系その他4

  ブルー系その他4

  model:H167 B85 W65 H88 着用サイズ:3
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|パープル系その他

  パープル系その他

  model:H164(ロング丈)
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|レッド系その他3

  レッド系その他3

  model:H165 B78 W54 H81 着用サイズ:3
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|ブルー系

  ブルー系

  model:H165 B78 W54 H81 着用サイズ:1
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|ブルー系1

  ブルー系1

  model:H160 着用サイズ:2
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|ブルー系2

  ブルー系2

  model:H165 着用サイズ:3(マキシ丈)
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|詳細画像
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|詳細画像 model:H173(マキシ丈)
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|詳細画像
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|詳細画像
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|詳細画像
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|詳細画像 model:H173(ロング丈)
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|詳細画像
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|詳細画像 model:H170(マキシ丈)
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|詳細画像 model:H166(マキシ丈)
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|詳細画像 model:H173(ロング丈)
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|詳細画像
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|詳細画像 model:H165(ロング丈)
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|詳細画像 model:H170(マキシ丈)
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|詳細画像
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|詳細画像 model:H165(ロング丈)
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|詳細画像 model:H166(ミディアム丈)
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|詳細画像 model:H166(マキシ丈)
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|詳細画像 model:H165 B78 W54 H81 着用サイズ:2
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|詳細画像
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|詳細画像
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|詳細画像
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|詳細画像
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|詳細画像
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|詳細画像 model:H174 B83 W60 H90 着用サイズ:2
 • KOBE LETTUCE(コウベレタス)の「選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート(スカート)」|詳細画像 model:H160 着用サイズ:2

コーディネート

関連アイテム

関連ショップニュース

関連ファッションまとめ

選べる3丈 動けるストレッチフロントスリットタイトスカート

タイムセール価格(5月30日 01:59まで)
¥2,399税込
お気に入りアイテム登録者数
2224人

ZOZOCARDなら5%還元109pt詳細

ツケ払いならお支払いは7月27日まで詳細

Order this product from outside of Japan.
Powered by Buyee
ブルー系その他
 • 2 / 在庫なし

  完売しました
ホワイト系その他2
 • 2 / 在庫なし

  完売しました
ホワイト系その他3
 • 1 / 在庫なし

  完売しました
ホワイト系その他4
 • 3 / 在庫なし

  完売しました
ブラック
 • 1 / 在庫なし

  完売しました
ブラック系その他
 • 2 / 在庫なし

  完売しました
ブラック系その他2
 • 3 / 在庫なし

  完売しました
ブラック系その他3
 • 3 / 在庫なし

  完売しました
ブラック系その他4
 • 1 / 在庫なし

  完売しました
ブラック系その他5
 • 2 / 在庫なし

  完売しました
ブラウン
 • 1 / 残り1点

ブラウン系その他3
 • 2 / 在庫なし

  完売しました
グリーン系その他3
 • 1 / 在庫なし

  完売しました
グリーン系その他4
 • 2 / 在庫なし

  完売しました
グリーン系その他7
 • 3 / 在庫なし

  完売しました
ブルー系その他2
 • 3 / 在庫なし

  完売しました
ブルー系その他3
 • 2 / 残り1点

ブルー系その他4
 • 3 / 残り1点

パープル系その他
 • 2 / 在庫なし

  完売しました
レッド系その他3
 • 3 / 残り1点

ブルー系
 • 1 / 在庫なし

  完売しました
ブルー系1
 • 2 / 在庫なし

  完売しました
ブルー系2
 • 3 / 在庫なし

  完売しました
選べる3丈
・ミディアム丈(サイズ1)
・ロング丈(サイズ2)
・マキシ丈(サイズ3)

パンツ派の方にもおすすめしたい、最高ストレッチで動きやすい美ラインベイカースカート。
すとんと落ちるIラインで、気になる身体の形を拾い過ぎない万能スカートです◎
プチプライスなので色違い、丈違いで揃えられるお客様も多いロングセラーアイテムです。

【素材・サイズ感】ミディアム・ロング・マキシの選べる3丈。ぐんぐん伸びるストレッチ素材でストレスフリーな着心地。バックウエストゴム仕様ですっきりとしたシルエットが魅力的。
【スタイリング】カジュアル〜きれいめまで、オフィスでもオン/オフで使えます。ストレッチ性が高いので、アクティブシーンや長時間の移動もストレスフリーな着心地が叶います。
ウエストリボンは取り外せるので、お手持ちのベルトを通しても。
プチプライスなのでリピーター殺到のロングセラーアイテムです。

※ウエストゴム有り
※カラー・生産時期により混率が複数種類ございます。 伸縮性・生地感に若干の際はございますが大きく違いはございません。


Keyword:白 オフホワイト エクリュ ベージュ 卵色 肌色 モカ ブラウン 茶色 ラベンダー 紫 パープル ピンク 薄紫 ピンク グリーン 緑色 緑 紺 濃紺 藍色 ネイビー ブラック 黒 デニム ジーンズ レディース ボトムス スカート ロングスカート ロンスカ ロング丈 ロング マキシスカート マキシ丈スカート マキシ丈 マキシ 膝下 ひざ下 タイトスカート タイト ストレートスカート ストレート ペンシルスカート ペンシル Iラインスカート Iライン コーデュロイスカート ストレッチ 伸縮性 伸縮 伸びる リボン ベイカー ベイカースカート ポケット フロントスリット スリット 切り込み ウエストゴム バックゴム 後ろゴム M Mサイズ L Lサイズ スリム フィット 大きいサイズ 大きい 大きめサイズ 大きめ ゆったり 楽ちん 楽チン カジュアル ナチュラル おしゃれ オシャレ 可愛い かわいい きれいめ キレイめ 大人 オトナ 上品 シンプル リボン ウエストリボン  レディース 膝下 ひざ丈 大きいサイズ マタニティ ミモレ丈 歩きやすい ハイウエスト 秋冬 夏 秋 冬 春 黒 

※他のキャンペーンにより、期間中に価格が変動する場合があります。

※セールは予告なく終了させていただく場合もあります。

原産国
中国
素材
レーヨン76%,ナイロン21%,ポリウレタン3%・レーヨン65%,ナイロン30%,ポリウレタン5% ・レーヨン60%,ナイロン35%,ポリウレタン5% ・レーヨン62%,ナイロン33%,ポリウレタン5%  ※カラー・生産時期により混率が複数種類ございます。 ※伸縮性・生地感に若干の際はございますが大きく違いはございません。
特徴
 1. 無地
 2. タイト
 3. ウエストゴム・紐
 4. リボン
関連カテゴリー
 1. スカート
 2. スカート
性別タイプ
レディース
即日
即日配送
送料
配送ごとに¥210
ギフト
ラッピング
問い合わせ番号
40399195(ZOZO)
M2394(店舗)
サイズ ウエストヒップスカート丈
1 647468.5
2 657680
3 658093

※ZOZOTOWN独自の方法により採寸しております。

※()内の表示はZOZOTOWN独自の基準で振り分けたサイズです。ブランド表記サイズとは異なりますのでご注意ください。

取り扱いショップ

おすすめアイテム

スカートの人気ランキング

最近チェックしたアイテム

スカートをこのアイテムの特徴から探す

スカートを他ショップから探す

ZOZOTOWN(ゾゾタウン)のご紹介

ZOZOTOWNはKOBE LETTUCE(コウベレタス)のスカートなど、人気ブランドのアイテムを多数取り揃えるファッション通販サイトです。スカートなど、8507ブランドの最新アイテムをオンラインでご購入いただけます。